Oktatás és tehetséggondozás

A csoport a mérnökinformatikus BSc, MSc és PhD képzésben is jelen van, választható tárgyaink pedig izgalmas és naprakész tudást adnak hallgatóinknak.

Kezdőlap Oktatás

Specializációk

Tantárgyaink

Image
BSc

Rendszermodellezés

Az informatikai rendszerek tervezési folyamatának modellalapú megközelítései

A tantárgy célja a későbbi tantárgyak által megtanítandó specializált modellezési paradigmák előkészítése, az alapvető modellezési feladatok és eszközök bemutatásával.

Image
BSc szakirány

Informatikai rendszertervezés

A modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatai és eszközei

Szakirányos tárgyunk a képzés korábbi tárgyaira építve a modellalapú rendszertervezést iparilag releváns példákon és eszközökön keresztül mutatja be.

Image
MSc

Formális módszerek

Formális modelleken alapuló tervezés és megvalósítás, formális analízis

A hallgatók megtanulnak formális modelleket alkotni, illetve megismerik a különböző formális módszereket és technológiákat, ezek előnyeit, hátrányait, és alapvető eszközeit.

Image
MSc szakirány

Modellalapú rendszertervezés

Szakterület-specifikus modellezés és eszközfejlesztés technológiája

Bemutatjuk a szakterület-specifikus modellezési nyelvek használatát a modellalapú szoftvertervezési folyamat és az ipari implementációs technológiák szempontjából.

Image
MSc szakirány

Kiberfizikai rendszerek

Felhőalapú, autonóm, adaptív/átkonfigurálható beágyazott rendszerek

Áttekintjük a kiberfizikai rendszerekhez kapcsolódó kulcstechnológiákat, kiemelve az algoritmikus, modellezési és szolgáltatásbiztonsági aspektusokat.

Image
MSc szakirány

Szoftver- és rendszerellenőrzés

Ellenőrzési technikák és tesztelés folyamatai és eszközei részletesen

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes szoftver- és rendszerfejlesztési életciklus során alkalmazható különböző ellenőrzési technikákkal.

Image
PhD

Szoftver verifikáció és validáció

Formális verifikációs és validációs módszerek matematikai háttere

A tárgy célja a szoftverfejlesztésben használatos verifikációs és validációs módszerek rendszerező ismertetése, hangsúlyozva a formális verifikációs technikák matematikai alapjait.

Image
PhD

Empirikus rendszertervezés

Extrafunkcionális tulajdonságok garantálása tervezéskor és üzemeltetéskor

Bemutatjuk a metrikák folytonos világát és az informatikai rendszerek diszkrét kvalitatív modelljeit összekötő technikákat a legfontosabb alkalmazási területek érintésével.

Image
Választható

'Big Data' elemzési módszerek

Nagy adatmennyiségből adódó speciális problémák kezelése

A tárgy hallgatói megismerhetik a nagy méretű adathalmazok elemzésére szolgáló legfontosabb elemzési megközelítéseket és platformokat, beleértve az adatelemzés alapjait.

Image
Választható

Blockchain technológiák és alkalmazások

Blockchain eszközök alapvető tervezési elvei és sajátosságai, alkalmazásai

Az alkalmazások szempontjából kiemelt szerepű az általános célú üzleti szolgáltatások létrehozása és integrációja, valamint a kiberfizikai (Cyber-Physical Systems, CPS) alkalmazási esetek.

Image
Választható

DevOps

A rendszerfejlesztés és ‑üzemeltetés automatizálása és kapcsolódásai

A hallgatók megismerik az informatikai rendszerek fejlesztésének támogatásával és üzemeltetésével kapcsolatos technológiákat, háttérismereteket, és alkalmazásokat.

Image
Választható

Mérési adatok vizuális elemzése

Hogyan lesz az adatból információ? Hogyan találjuk meg a tűt a szénakazalban?

Megismertetjük a hallgatókat a vizuális adatelemzés alkalmazási lehetőségeivel, elsődlegesen informatikai rendszerek tervezésében és kiértékelésében.

Önálló munka

Hallgatóink változatos témákon dolgozhatnak már a témalabortól kezdődően: az ipari partnereink által inspirált gyakorlati fejlesztési feladatoktól kezdve az elméleti jellegű kutatási témákig széles spektrumon biztosítunk konzultációt. Célunk, hogy hallgatóink olyan témákat találjanak, amikben elmélyülnek és szakmailag fejlődnek.

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Tehetséggondozás

Tehetséges hallgatóink már a BSc képzés során rendszeresen bekapcsolódnak nemzetközi kutatási és ipari projektjeinkbe, nyílt forráskódú szoftverfejlesztéseinkbe.

Számukra tehetséggondozó programot és kiemelt konzultációs hátteret biztosítunk.

Hallgatóink eredményei

Micskei Zoltán

Kérdésed van?

A kutatócsoporttal kapcsolatos kérdésekkel keresd Dr. Micskei Zoltánt!