Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
| bme.hu
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
| vik.bme.hu
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
| mit.bme.hu
education.heroTitle

Oktatás és tehetséggondozás

A csoport a mérnökinformatikus BSc, MSc és PhD képzésben is jelen van, választható tárgyaink pedig izgalmas és naprakész tudást adnak hallgatóinknak.

KezdőlapOktatás

Specializációk

education.specializations.rete

Rendszertervezés (BSc)

Tervezés és integráció a szoftveren innen és túl

Egy modern kiber-fizikai rendszer olyan megbízható és intelligens komponensekbol és szolgáltatásokból álló, döntően szoftveralapú nyílt rendszer, amely az Interneten keresztül közvetlen összeköttetésben áll a különféle mobil- és okoseszközökkel, a külvilágot érzékelő szenzorokkal és beavatkozókkal, a szinte korlátlan kapacitású számítási felhővel – és azokkal a kritikus alrendszerekkel is, amelyek helyes működésén életek múlnak.

A specializáció célja olyan rendszermérnökök képzése, akik képesek e modern rendszerek specifikálására, tervezésére, integrációjára, ellenőrzésére és megvalósítására egy felülről lefelé történő, modellcentrikus megközelítéssel, amely már napjainkban is domináns a kritikus rendszerek számos területén (pl. autó, repülőgép, gyógyászati berendezések, bioinformatika).

education.specializations.swdev

Szoftverfejlesztés (BSc)

Programozni bárki megtanulhat, de jól csinálni nehéz

A specializáció célja megismertetni a hallgatókat azokkal a kurrens szoftvertechnikákkal és eszközökkel, amelyek informatikai rendszerek megvalósításához, teszteléséhez, karbantartásához és dokumentálásához szükségesek.

A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb szoftverirányzatok teljes spektrumának lefedésére, különös tekintettel a kliens oldalra és az informatikai háttérrendszerek fejlesztésére, a vonatkozó megvalósítási technikákra, heterogén platformok rendszerintegrációs elveire, olyan igényes grafikai információmegjelenítési és felhasználói interfész kialakítási módszerekre és fejlesztési technológiákra, amelyek követik a felhasználói igényeket, valamint a korszerű rendszerfejlesztési koncepcióknak való megfelelés követelményeire.

Tantárgyaink

education.subjects.remo

Rendszermodellezés

BSc

Az informatikai rendszerek tervezési folyamatának modellalapú megközelítései

A tantárgy célja a későbbi tantárgyak által megtanítandó specializált modellezési paradigmák előkészítése, az alapvető modellezési feladatok és eszközök bemutatásával.

education.subjects.rete

Informatikai rendszertervezés

BSc szakirány

A modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatai és eszközei

Szakirányos tárgyunk a képzés korábbi tárgyaira építve a modellalapú rendszertervezést iparilag releváns példákon és eszközökön keresztül mutatja be.

education.subjects.form

Formális módszerek

MSc

Formális modelleken alapuló tervezés és megvalósítás, formális analízis

A hallgatók megtanulnak formális modelleket alkotni, illetve megismerik a különböző formális módszereket és technológiákat, ezek előnyeit, hátrányait, és alapvető eszközeit.

education.subjects.mdsd

Modellalapú rendszertervezés

MSc szakirány

Szakterület-specifikus modellezés és eszközfejlesztés technológiája

Bemutatjuk a szakterület-specifikus modellezési nyelvek használatát a modellalapú szoftvertervezési folyamat és az ipari implementációs technológiák szempontjából.

education.subjects.cps

Kiberfizikai rendszerek

MSc szakirány

Felhőalapú, autonóm, adaptív/átkonfigurálható beágyazott rendszerek

Áttekintjük a kiberfizikai rendszerekhez kapcsolódó kulcstechnológiákat, kiemelve az algoritmikus, modellezési és szolgáltatásbiztonsági aspektusokat.

education.subjects.swsv

Szoftver- és rendszerellenőrzés

MSc szakirány

Automatikus ellenőrzési és tesztelési technikák, eszközök

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes szoftver- és rendszerfejlesztési életciklus során alkalmazható különböző ellenőrzési technikákkal.

education.subjects.swvv

Szoftver verifikáció és validáció

PhD

Formális verifikációs és validációs módszerek matematikai háttere

A tárgy célja a szoftverfejlesztésben használatos verifikációs és validációs módszerek rendszerező ismertetése, hangsúlyozva a formális verifikációs technikák matematikai alapjait.

education.subjects.emprete

Empirikus rendszertervezés

PhD

Extrafunkcionális tulajdonságok garantálása tervezéskor és üzemeltetéskor

Bemutatjuk a metrikák folytonos világát és az informatikai rendszerek diszkrét kvalitatív modelljeit összekötő technikákat a legfontosabb alkalmazási területek érintésével.

education.subjects.blockchain

Blockchain technológiák és alkalmazások

Választható

Blockchain eszközök alapvető tervezési elvei és sajátosságai, alkalmazásai

Az alkalmazások szempontjából kiemelt szerepű az általános célú üzleti szolgáltatások létrehozása és integrációja, valamint a kiberfizikai (Cyber-Physical Systems, CPS) alkalmazási esetek.

education.subjects.bigdata

'Big Data' elemzési módszerek

Választható

Nagy adatmennyiségből adódó speciális problémák kezelése

A tárgy hallgatói megismerhetik a nagy méretű adathalmazok elemzésére szolgáló legfontosabb elemzési megközelítéseket és platformokat, beleértve az adatelemzés alapjait.

education.subjects.devops

DevOps

Választható

A rendszerfejlesztés és ‑üzemeltetés automatizálása és kapcsolódásai

A hallgatók megismerik az informatikai rendszerek fejlesztésének támogatásával és üzemeltetésével kapcsolatos technológiákat, háttérismereteket, és alkalmazásokat.

education.subjects.maviz

Mérési adatok vizuális elemzése

Választható

Hogyan lesz az adatból információ? Hogyan találjuk meg a tűt a szénakazalban?

Megismertetjük a hallgatókat a vizuális adatelemzés alkalmazási lehetőségeivel, elsődlegesen informatikai rendszerek tervezésében és kiértékelésében.

Önálló munka

Hallgatóink változatos témákon dolgozhatnak már a témalabortól kezdődően: az ipari partnereink által inspirált gyakorlati fejlesztési feladatoktól kezdve az elméleti jellegű kutatási témákig széles spektrumon biztosítunk konzultációt. Célunk, hogy hallgatóink olyan témákat találjanak, amikben elmélyülnek és szakmailag fejlődnek.

Önálló munka

Rendszertervezés (BSc)

Impulzus 41:2, 47. oldal

„Ezt a fajta rendszerben gondolkodást jól tükrözi az oktatás, miközben a tanultak kellően konkrétak, gyakorlatban is hasznosak. Sikerült megtalálnom a kutatómunka örömét is, ugyanis a csoportban különösen figyelnek a hallgatók önálló szakmai tevékenységére.”

Kritikus rendszerek (MSc)

Impulzus 42:2, 51. oldal

„A BSc ágazat és az MSc szakirány messzemenően felülmúlta a korábbi elképzeléseimet és elvárásaimat. Nem gondoltam volna, hogy ennyi érdekes témával lehet itt foglalkozni.”

Tehetséggondozás

A motivált, érdeklődő hallgatókat szívesen látjuk már a BSc tanulmányaik kezdetén. Ők később a közös munka során rendszeresen bekapcsolódnak nemzetközi kutatási és ipari projektjeinkbe, nyílt forráskódú szoftverfejlesztéseinkbe.

Számukra tehetséggondozó programot, kiemelt konzultációs hátteret és egyéni mentorálást biztosítunk a TDK konferenciától kezdve egészen a doktori képzés végéig.

Hallgatóink eredményei

education.achievements.publications

Tudományos cikkek

Hallgatóinkkal elért közös eredményeink rangos tudományos publikációkban jelennek meg. Az elmúlt években például az EMSOFT konferencián (New York) vagy az STTT és STVR vezető folyóiratokban jelent meg hallgatókkal közösen írt cikkünk.

education.achievements.workplaces

Jellemző munkahelyek

Hallgatóinknak nem esik nehezükre elhelyezkedni a végzés után: start-up cégeknél, multinacionális cégek hazai vagy akár nemzetközi fejlesztőközpontjaiban mind-mind megtalálhatók volt hallgatóink, nem ritkán senior pozícióban.

education.achievements.scholarships

Pályázatok és ösztöndíjak

A TDK és OTDK versenyeken, ÚNKP, NFÖD és KBME pályázatokon hallgatóink minden évben kiemelkedően teljesítenek. Tanulmányaik alatt sokan külföldi ösztöndíjprogramokon és tanulmányutakon vesznek részt (pl. Svájc, Németország, Írország).

A kutatócsoporttal kapcsolatos kérdésekkel keresd <0>Dr. {{lastName}} {{firstName}}t</0>!
Current version: https://github.com/ftsrg/ftsrg.github.io/commit/9c977d0dd41aca340fc7257f11459540f18230fd