Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
| bme.hu
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
| vik.bme.hu
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
| mit.bme.hu
education.heroTitle

Oktatás és tehetséggondozás

A csoport a mérnökinformatikus BSc, MSc és PhD képzésben is jelen van, választható tárgyaink pedig izgalmas és naprakész tudást adnak hallgatóinknak.

KezdőlapOktatás

Specializációk

education.specializations.swdev

Szoftverfejlesztés (BSc és MSc)

Programozni bárki megtanulhat, de jól csinálni nehéz

A specializáció célja megismertetni a hallgatókat azokkal a kurrens szoftvertechnikákkal és eszközökkel, amelyek informatikai rendszerek megvalósításához, teszteléséhez, karbantartásához és dokumentálásához szükségesek.

A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb szoftverirányzatok teljes spektrumának lefedésére, különös tekintettel az informatikai háttérrendszerek fejlesztésére, a vonatkozó megvalósítási technikákra, heterogén platformok rendszerintegrációs elveire, és olyan automatizált technológiákra, amelyek követik a felhasználói igényeket, valamint a korszerű rendszerfejlesztési koncepciókat.

education.specializations.critsys

Kritikus rendszerek (MSc)

A nagy felelősség minőségi munkát igényel

A biztonság szempontjából kritikus rendszerekkel találkozunk például gépjárművek, vasutak és repülők fedélzeti rendszerei esetén, de ugyanilyen kiemelt jelentőségűek az üzletileg kritikus szolgáltatások és számítógépes infrastruktúrák is. Napjainkban e kritikus rendszerek 70-80%-át szoftver alkalmazások teszik ki. A kritikus rendszerek és szoftverek fejlesztése jelentősen eltér a hagyományos webes és mobil alkalmazásokétól.

A Kritikus rendszerek MSc mellékspecializáció missziója, hogy olyan elit mérnökinformatikusokat képezzen ki, akik jártasak a kritikus rendszerek tervezésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és üzemeltetésében, és bármilyen európai munkahelyen megállják a helyüket.

Tantárgyaink

education.subjects.softeng

Szoftvertechnológia

BSc

Szoftverfejlesztés mérnöki aspektusai

A tantárgy szoftver rendszerek tervezésének, fejlesztésének, karbantartásának tanítását tűzi ki célul, bemutatva a szoftver, mint termék előállításához szükséges eszközöket és módszereket.

education.subjects.ase

Automatizált szoftverfejlesztés

BSc szakirány

Automatizált szoftverfejlesztési módszerek és eszközök

A tárgyban bemutatjuk új nyelvek tervezésének folyamatát, a fejlesztőkörnyezetek funkcióinak kiegészítését, folytonos integráció megvalósítását, valamint különböző tesztelési és teljesítménymérési technikák végrehajtását és statisztikai elemzését.

education.subjects.remo

Rendszermodellezés

BSc elágazó

A modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatai és eszközei

Elágazó tárgyunk a képzés korábbi tárgyaira építve a modellalapú rendszertervezést iparilag releváns példákon és eszközökön keresztül mutatja be.

education.subjects.form

Formális módszerek

MSc

Formális modelleken alapuló tervezés és megvalósítás, formális analízis

A hallgatók megtanulnak formális modelleket alkotni, illetve megismerik a különböző formális módszereket és technológiákat, ezek előnyeit, hátrányait, és alapvető eszközeit.

education.subjects.thrustAI

Megbízható mesterséges intelligencia és adatelemzés

MSc

Mesterséges intelligencia és adatelemzés megbízhatósági aspektusai

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a mesterséges intelligencia és adatelemzés megbízhatósági aspektusait, és azokat a szoftverfejlesztési folyamatba integrálják.

education.subjects.mdsd

Modellalapú szoftverfejlesztés

MSc szakirány

Szakterület-specifikus modellezés és eszközfejlesztés technológiája

Bemutatjuk a szakterület-specifikus modellezési nyelvek használatát a modellalapú szoftvertervezési folyamat és az ipari implementációs technológiák szempontjából.

education.subjects.rdds

Megbízható elosztott és decentralizált rendszerek

MSc szakirány

Felhőalapú, autonóm, adaptív/átkonfigurálható rendszerek

Áttekintjük az elosztott és decentralizált rendszerekhez kapcsolódó kulcstechnológiákat, kiemelve az algoritmikus, modellezési és szolgáltatásbiztonsági aspektusokat.

education.subjects.avt

Automatizált ellenőrzési technikák

MSc szakirány

Korszerű tesztelési és verifikációs technikák, eszközök

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes szoftver- és rendszerfejlesztési életciklus során alkalmazható különböző ellenőrzési technikákkal.

education.subjects.swvv

Szoftver verifikáció és validáció

PhD

Formális verifikációs és validációs módszerek matematikai háttere

A tárgy célja a szoftverfejlesztésben használatos verifikációs és validációs módszerek rendszerező ismertetése, hangsúlyozva a formális verifikációs technikák matematikai alapjait.

education.subjects.emprete

Empirikus rendszertervezés

PhD

Extrafunkcionális tulajdonságok garantálása tervezéskor és üzemeltetéskor

Bemutatjuk a metrikák folytonos világát és az informatikai rendszerek diszkrét kvalitatív modelljeit összekötő technikákat a legfontosabb alkalmazási területek érintésével.

education.subjects.blockchain

Blockchain technológiák és alkalmazások

Választható

Blockchain eszközök alapvető tervezési elvei és sajátosságai, alkalmazásai

Az alkalmazások szempontjából kiemelt szerepű az általános célú üzleti szolgáltatások létrehozása és integrációja, valamint a kiberfizikai (Cyber-Physical Systems, CPS) alkalmazási esetek.

education.subjects.maviz

Adatelemzés és adatvizualizáció mérnököknek

Választható

Hogyan lesz az adatból információ? Hogyan találjuk meg a tűt a szénakazalban?

Megismertetjük a hallgatókat a vizuális adatelemzés alkalmazási lehetőségeivel, elsődlegesen informatikai rendszerek tervezésében és kiértékelésében.

Önálló munka

Hallgatóink változatos témákon dolgozhatnak már a önálló labortól kezdődően: az ipari partnereink által inspirált gyakorlati fejlesztési feladatoktól kezdve az elméleti jellegű kutatási témákig széles spektrumon biztosítunk konzultációt. Célunk, hogy hallgatóink olyan témákat találjanak, amikben elmélyülnek és szakmailag fejlődnek.

Önálló munka

Rendszertervezés (BSc)

Impulzus 41:2, 47. oldal

„Ezt a fajta rendszerben gondolkodást jól tükrözi az oktatás, miközben a tanultak kellően konkrétak, gyakorlatban is hasznosak. Sikerült megtalálnom a kutatómunka örömét is, ugyanis a csoportban különösen figyelnek a hallgatók önálló szakmai tevékenységére.”

Kritikus rendszerek (MSc)

Impulzus 42:2, 51. oldal

„A BSc ágazat és az MSc szakirány messzemenően felülmúlta a korábbi elképzeléseimet és elvárásaimat. Nem gondoltam volna, hogy ennyi érdekes témával lehet itt foglalkozni.”

Tehetséggondozás

A motivált, érdeklődő hallgatókat szívesen látjuk már a BSc tanulmányaik kezdetén. Ők később a közös munka során rendszeresen bekapcsolódnak nemzetközi kutatási és ipari projektjeinkbe, nyílt forráskódú szoftverfejlesztéseinkbe.

Számukra tehetséggondozó programot, kiemelt konzultációs hátteret és egyéni mentorálást biztosítunk a TDK konferenciától kezdve egészen a doktori képzés végéig.

Hallgatóink eredményei

education.achievements.publications

Tudományos cikkek

Hallgatóinkkal elért közös eredményeink rangos tudományos publikációkban jelennek meg. Az elmúlt években például az EMSOFT konferencián (New York) vagy az STTT és STVR vezető folyóiratokban jelent meg hallgatókkal közösen írt cikkünk.

education.achievements.workplaces

Jellemző munkahelyek

Hallgatóinknak nem esik nehezükre elhelyezkedni a végzés után: start-up cégeknél, multinacionális cégek hazai vagy akár nemzetközi fejlesztőközpontjaiban mind-mind megtalálhatók volt hallgatóink, nem ritkán senior pozícióban.

education.achievements.scholarships

Pályázatok és ösztöndíjak

A TDK és OTDK versenyeken, ÚNKP, NFÖD és KBME pályázatokon hallgatóink minden évben kiemelkedően teljesítenek. Tanulmányaik alatt sokan külföldi ösztöndíjprogramokon és tanulmányutakon vesznek részt (pl. Svájc, Németország, Írország).

A kutatócsoporttal kapcsolatos kérdésekkel keresd <0>Dr. {{lastName}} {{firstName}}t</0>!
Current version: https://github.com/ftsrg/ftsrg.github.io/commit/e2281f5c952228d59fdeb69495195af868f90e10